Teemat, joiden eteen haluan ja olen valmis tekemään töitä.

Vahvempi hyvinvoiva Lappi saavutetaan, kun teemme ja vaikutamme yhdessä asioihin.

* Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut tulee järjestää lappilaisille yhdenvertaisesti, jotta jokaisella on mahdollisuus asua ja elää turvallisesti meille tärkeässä laajassa Lapin maakunnassa.

* Sote- ja pelastuspalvelut tulee olla saatavilla ja saavutettavissa sujuvasti sekä nopeasti jokaisella lappilaisella vauvasta lapsiin ja nuoriin, sekä aikuisista ikäihmisiin.

* Aluevaltuusto tulee päättämään tulevaisuuden tärkeimmät sote- ja pelastuspalvelut ja lupaan olla puolustamassa hyvinvointia ja jokaisen oikeutta hyvään ja tasa-arvoiseen hoitoon, hoivaan sekä turvallisuuden palveluita.