Teemat, joiden eteen haluan ja olen valmis tekemään töitä. Vahvempi Lappi saavutetaan, kun teemme ja vaikutamme yhdessä asioihin.

1. Liikenne ja turvallisuus: Meidän yhteinen asia! Tarvitsemme teitä, rautateitä, linja-auto- ja lentoyhteyksiä sekä digitaalisia yhteyksiä. Nämä ovat edellytyksiä yritystoiminnalle, elinkeinojen kehittymiselle ja kokonaisvaltaiselle arjen turvallisuudelle. Koskettavat meitä kaikkia, jotta voimme elää, asua, kasvattaa lapsia, huolehtia ikäihmisistä, kouluttautua, tehdä töitä ja yrittää, elää siis hyvää ja elinvoimaista elämää Lapissa.

2. Matkailu: Matkailu kasvaa kokoajan. Meillä on Lapissa erinomaiset mahdollisuudet saavuttaa matkailun myötä paikallinen elinvoima. Jotta matkailumme voi vasta kotimaiseen ja kansainväliseen kysyntää, tulee luoda edellytyksiä sen kehittymiselle; koulutusmahdollisuudet, osaava työvoima, yritysneuvonta ja hanketuki. Kestävä ja terve matkailu on Lapin mahdollisuus!

3. Sosiaali- ja terveyspalvelut: Tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita jokaiselle ikäryhmälle ja paikallisesti. Tärkeä asia, jotta saamme tarvitsemamme palvelut oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Lapset, nuoret, opiskelijat, työssäkäyvät, työttömät ja ikäihmiset; kaikille tulee mahdollistaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus. Arvokas elämä on saavutettavissa oikeilla ratkaisuilla.