Teemat, joiden eteen haluan ja olen valmis tekemään töitä.

Vahvempi Lappi saavutetaan, kun teemme ja vaikutamme yhdessä asioihin.

* Elinkeinojen kehittäminen, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen.

* Saavutettavuus, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet kuntoon.

* Turvallisuus ja huoltovarmuus.